Finalment, més de 75 alumnes s’han inscrit al curs Cinema de Masses i Poder! Al llarg del seminari, el seguiment de les sessions es podrà fer a través del Facebook… Així mateix, aquesta mateixa setmana dos socis de Deba-t han entrevistat per la revista a un dels eurodiputats catalans més significatius. Continuem en contacte!