Tots els actes públics, coloquis, cafès tertúlies, debats electorals i altres activitats organitzades per deba-t.org

Podeu consultar els actes de dates anteriors aquí.