22/02/2017 a les 10:30h.

Convidats

  • Angel Mesado (Airbnb)
  • Alex Monton (SomEnergia)
  • Alfredo Ruiz (Social Car)

Moderador

  • Berta Fernández

Universitat Pompeu Fabra