Carta de presentació

En primer lloc, cal que ens entreguis una carta de presentació

Es tracta d’una carta personal, de no més de dues pàgines, on cal que hi consti, com a mínim, el següent:

  • Breu presentació personal

  • Els motius pels quals vols entrar a deba-t.org

  • Allò que creus que pots aportar a l’associació

  • Experiències acadèmiques, personals o laborals rellevants i les competències i aptituds desenvolupades

Entrevista Personal

Ens agrada conèixer els nostres socis. El segon pas és la realització d’una breu conversa

Dos membres de la Junta Directiva concertaran una entrevista personal amb tu. Es tracta d’indagar més en les competències i aptituds presentades en les cartes de presentació i descobrir si compleixes amb el perfil de soci de deba-t.org

Procés de Deliberació

És l’hora de valorar la teva candidatura

Finalment, la teva candidatura serà presentada en reunió de Junta Directiva per a la seva deliberació. El resultat et serà comunicat a través del correu electrònic