Cartes de presentació

En primer lloc, cal que ens entreguis una carta de presentació

Es tracta d’una carta personal, de no més de dues pàgines, on cal que hi consti, com a mínim, el següent:

  • Breu presentació personal
  • Els motius pels quals vols entrar a deba-t.org
  • Allò que creus que pots aportar a l’associació
  • Experiències acadèmiques, personals o laborals rellevants i les competències i aptituds desenvolupades

La carta de recomanació és l’aval a la teva candidatura presentat per una tercera persona. Cal que aquesta persona ens expliqui la relació que té amb tu, quines caracterísitiques teves destacaria i per quins motius hauríem de considerar la teva candidatura. Aquesta carta és opcional, i en cap cas suposarà un desavantatge el fet de no presentar-la. En el cas que sí que la presentis, ens ajudarà a conèixer-te més i tenir més perspectiva de la teva candidatura.

La persona avaladora pot ser:

  • Un soci o sòcia actiu de deba-t.org
  • Un docent universitari
  • Un càrrec públic o polític
Entrevista Personal

Entrevista Personal

Ens agrada conèixer els nostres socis. El segon pas és la realització d’una entrevista breu

Dos membres de la Junta Directiva concertaran una entrevista personal amb tu. Es tracta d’indagar més en les competències i aptituds presentades en les cartes de presentació i descobrir si compleixes amb el perfil de soci de deba-t.org

Procés de Deliberació

Procés de Deliberació

És l’hora de valorar la teva candidatura

Finalment, la teva candidatura serà presentada en reunió de Junta Directiva per a la seva deliberació. El resultat et serà comunicat a través del correu electrònic

Envia’ns les cartes!