Pressupostos de la Generalitat: disseny, negociació i execució

  • Data: 04/10/2023

  • Ponent: Esther Pallarols i Llinàs

  • Moderació: Maia Garrell Calsamiglia

  • Lloc: Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra