El passat dijous 22 de maig de 2014 vam poder anar a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, on el Degà de la institució, Oriol Rusca, ens va rebre i va protagonitzar el primer esmorzar jurídic, una activitat que va ser organitzada conjuntament amb el Cercle Català del Jurista, associació també nascuda a la UPF que produeix el diari jurídic eljurista.cat i eljurista.eu.

Creiem que les dues organitzacions poden ser prou complementàries pel que fa a la tasca d’entrevistar personatges destacats dins el món jurídic, i que aquest espai compartit pot generar un grau més d’especialització dins la varietat de temàtiques que es tracten als col·loquis de deba-t.org, donant, pensem, un plus de qualitat a les nostres activitats a l’hora de conversar amb una personalitat del món del Dret. 

Aquest esmorzar va ser moderat pel director del diari El Jurista, Alexander Salvador, i la presidenta de deba-t.org Mercè Maresma, i hi vàrem poder tractar tot tipus de temes, anant des del paper dels advocats com a garants de l’Estat de Dret, les taxes judicials, l’accés a la justícia gratuïta, la relació entre grans i petits despatxos i l’accés a un bon assessorament per part dels ciutadans en aquest context, el procés sobiranista i el paper que han de tenir els col·legis professionals en relació a aquest, el Tribunal Constitucional i la seva funció, l’existència, qüestionada o no, de l’Audiència Nacional, els casos de corrupció, les seves causes i solucions, la llei de partits polítics i el finançament d’aquests o la projecció internacional de l’ICAB, entre d’altres matèries.