“Del que sí que estic convençut és que estem davant un clar símptoma d’interès per la política i pel món que ens envolta… I que per acabar amb aquesta espècie de conformisme que delegava responsabilitats en els polítics n’hi ha prou de ser valents, buscar allò que ens uneix i alçar la mà”, deia el president de Deba-t, Nacho Corredor, en un article publicat a El Periódico.

Si algun paper havia de tenir el Centre de Reflexió Deba-t, així ens ho va suggerir algun dels membres del nostre Consell Asessor, en l’anomenat Moviment del 15M era, des de la distància i amb la discreció i prudència necessària, intentar obrir vies de diàleg entre representants de diferents plataformes implicades en el moviment i representants polítics. Els últims, pels primers, són part del problema, però, i és evident, també són part de la solució.

Independentment del desenvolupament del moviment, a Deba-t enteniem que era absolutament interessant i imprescindible que hi hagués diàleg entre les parts amb l’objectiu, bàsicament, que els dos actors entenguéssin les posicions de cadascún d’ells i poder tangibilitzar algunes de les demandes. Les primeres setmanes ens vam dedicar a portar a la Plaça de Catalunya diferents representants polítics  i donar l’oportunitat de veure el fenòmen en primera persona. Probablement, però, això no era suficient i s’havien d’incentivar les relacions amb aquelles persones que volien un sistema institucional més democràtic.

Representants polítics de primer nivell es van mostrar favorables i interessants en poder tenir diàleg i relació amb aquelles persones que, indignades amb el nostre marc institucional, volien i el volen canviar. Demà hi havia prevista la primera reunió, però en l’últim moment aquests últims han decidit anul.larla. Una de les seves assemblees ha decidit que no volen contacte amb els representants polítics en aquestes condicions, per desil.lusió nostra. Un dels eixos de la democràcia, ja sigui de la representativa, de la directa o de la real, és el diàleg.

No obstant això, volem agraïr als representants polítics -sobre tot donada la seva responsabilitat institucional- la seva disposició al diàleg i ser partíceps del canvi social que promouen molts ciutadans del nostre país des de fa unes setmanes. Aquests últims, sempre que ho vulguin, tornaran a comptar amb la nostra col.laboració a l’hora d’incentivar l’intercanvi d’idees i amb l’objectiu que aquestes tinguin com a conseqüència un canvi en el nostre marc de convivència institucional.