En Lluis Corominas, vicepresident del Parlament, i Toni Comin, impulsor de la ILP sobre la llei electoral de CpC, es van reunir ahir amb l’equip de persones del Deba-t.lab (el laboratori de Deba-t) amb l’objectiu d’intercanviar impressions sobre el borrador de l’informe que farem públic al setembre i que està coordinat per en Pau Dalmau. En qualsevol dels casos, la constació del Centre de Reflexió Deba-t és que no es tracta de fer una suma de propostes acumulatives, sinó d’ identificar aquells elements comuns sobre els quals la majoria d’actors implicats en la seva reforma estan disposats a treballar.