La Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i professora d’Història del Pensament Econòmic al CEU-San Pablo, María Blanco, s’incorpora a partir d’avui com a membre d’honor al nostre equip de col.laboradors. D’aquesta manera, complementa mitjançant el Consell d’Honor format per acadèmics, empresaris o polítics, com Luis Solana o Jordi Guiu, i els quals col.laboren de manera puntual amb la nostra organització a través del seu consell i recomanacions personals, al Consell Asessor i d’Estratègia, format, entre d’altres, per Carles Campuzano, Toni Comin o Montse Nebrera, els quals monitoreigen l’activitat de Deba-t i es reuneixen periòdicament amb la Junta Directiva de l’organització

[veure funcionament orgànic].

Nacho Corredor i la Doctora Maria Blanco a la seu de la Generalitat a Madrid