L’ex president de Telefónica i ex director General de RTVE, Luis Solana de Madariaga, s’incorpora a partir d’avui com a membre d’honor al nostre equip de col.laboradors. D’aquesta manera, complementem mitjançant un Consell d’Honor format per acadèmics, empresaris o polítics i els quals col.laboren de manera puntual amb la nostra organització a través del seu consell i recomanacions personals, al Consell Asessor i d’Estratègia, format, entre d’altres, per Carles Campuzano, Toni Comin o Montse Nebrera, els quals monitoreigen l’activitat de Deba-t i es reuneixen periòdicament amb la Junta Directiva de l’organització

[veure funcionament orgànic].

Luis Solana al Café del Born de Barcelona en una de les seves reunions amb Deba-t