El proper divendres, dos representants de Deba-t participaran en una altra sessió del Grup Repensar les Polítiques Socials on assistirà com a convidat especial José Ramón Caso, CEO del Ketchum Lenci Pubblic Affairs, per parlar del desenvolupament dels serveis a les persones i estudiar els casos francés i la seva extensió a l’Estat espanyol.

El Grup Repensar les Polítiques Socials, que va nèixer tot considerant que “tots els temes de caire social i que fan referència a les polítiques públiques en aquest terreny mereixen avui dia una especial atenció, perquè el món i el nostre país canvien d’una manera i a una velocitat tal que fan necessari  una reflexió permanent” es reuneix sis cops l’any i té l’objectiu de “no només tenir coneixement i opinió sobre allò que passa, sinó també d’incidir-hi” en les polítiques, principalment, a través del seu coordinador i membre del Consell Asessor i d’Estratègia de Deba-t, Carles Campuzano.

Són també membres habituals d’aquest grup de reflexió la catedràtica Montserrat Guibernau, la portaveu de CIU al Parlament en polítiques socials, Anna Figueras, el conseller Delegat de DKV, Josep Santacreu o la presidenta executiva de Man Power a Espanya, Carme Mur.