drogues

La lluita contra el narcotràfic, una lluita social

2019-01-26T23:26:43+01:00

Avui, en la societat global, hi ha més pobresa que abans. Això és així si entenem la pobresa com un concepte relatiu: la pobresa relativa mesura la percepció de mancances en relació amb l’entorn social. Exemples a Occident serien no poder anar de vacances almenys una setmana l’any, adquirir un habitatge, tenir accés a l’oci, etc. Sociòlegs, investigacions recents i informes, com l’informe Foessa, mostren  com ha augmentat la pobresa al nostre entorn en els darrers anys. La situació actual és que la bossa de població amb una renda mitja està reduïnt-se, originant un escenari social progressivament més pol·laritzat. Avui hi ha [...]

La lluita contra el narcotràfic, una lluita social2019-01-26T23:26:43+01:00

Justícia social sense llibertat?

2019-01-26T23:26:45+01:00

Al deba-t.lab portem un mes desenvolupant dos treballs paral·lels: un sobre el futur de l’Estat de Benestar pel Centre d'Estudis Jordi Pujol i l’altre sobre com abordar un canvi en l’estratègia per lluitar contra el narcotràfic. En el primer dels treballs observem com la crisi actual empeny els governs d’ara a pagar les despeses dels anteriors, tot generant encara més una actitud de rebuig per part de la ciutadania envers la pròpia política. Responsabilitat és un mot que hem de recuperar en les nostres activitats diàries, perquè diem "mai més ens tornarà a passar" i passa. Com a espècie els excessos [...]

Justícia social sense llibertat?2019-01-26T23:26:45+01:00
Go to Top