Arnau Rovira

About Arnau Rovira

Arnau Rovira és estudiant de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. Secretari de la Associació d'Estudiants per a les Nacions Unides.

I DRAGHI COMPLEIX

2019-01-25T17:44:11+01:00

La revolta dels deutors El passat cap de setmana el poble irlandès aprovava amb un 60% el referèndum sobre el pacte fiscal comunitari europeu tot i una participació força baixa donant un teòric compromís a la integració europea. Setmanes abans Hollande entrava al Palau de l’Elisi amb un mandat ferm d’apostar pel creixement. Mesos abans els grecs proposaven celebrar un referèndum per validar el segon paquet del rescat aprovat per la UE; Merkel i l’ex-president francès Sarkozy revocaven la proposta amb evidents intencions legitimadores i democràtiques. En breus setmanes el poble grec tornarà a les urnes per donar confiança o no [...]

I DRAGHI COMPLEIX2019-01-25T17:44:11+01:00

El crac europeu

2019-01-25T17:44:11+01:00

Una situació dramàtica. Taxes d’atur altíssimes i insostenibles per l’economia, la inexistència d’un sector bancari fort i potent provoca la fallida del sistema financer, el banc central no concedeix liquiditat a les entitats bancàries. Com a conseqüències una reducció dràstica del consum, l’entrada en depressió i l’estancament absolut de la demanda interna de l’economia. Aquests esdeveniments provoquen rèpliques a molts països del món. En tot s’arriba a una crisi social, econòmica, financera i institucional: s’ha tocat fons. No és ficció ni actualitat va ser el passat: la Gran Depressió nord-americana de 1929. És inevitable establir paral·lelismes del gran crash mundial de [...]

El crac europeu2019-01-25T17:44:11+01:00

Tot esperant passatgers

2019-01-26T23:26:00+01:00

Podríem dir que la previsió, la racionalitat i la cautela són part dels eixos claus, o almenys haurien de ser, de tota decisió que pren un polític. El  ciutadà li atorga legitimitat en les seves accions i aquest posteriorment passarà els comptes de la seva gestió. Però si un fet és evident, és que l’essència de la responsabilitat en l’acció pública s’està perdent de forma més que evident. M’explico. Es pot titllar de demagògia i retòrica exposar dades del que considero que demostren el trencament del nostre contracte amb els nostres representants, però no deixen de ser objectives i reals. A Espanya s’ha construït [...]

Tot esperant passatgers2019-01-26T23:26:00+01:00
Go to Top