El passat dia 7 de febrer ens va visitar Carles Viver i Pi-Sunyer en un dels col·loquis de deba-t.org.

Viver i Pi-Sunyer és Catedràtic de Dret Constitucional Universitat Pompeu Fabra. Fou magistrat al Tribunal Constitucional d’Espanya des del 1992 fins al 2001, i en fou vicepresident des del 1998. L’any 2004 va ésser nomenat director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, i des d’aquesta institució fou assessor tècnic per a la redacció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006. Actualment presideix el Consell Assessor per a la Transició Nacional.

El col·loqui consistí en una entrevista inicial i posteriorment un torn obert de preguntes dels nostres socis.