En el marc de les activitats previstes que es realitzaran en l’àmbit universitari el proper any, deba-t.org es vincula al projecte europeu col·laborant amb el programa Upgrading Europe. Aquest programa té com a principal objectiu donar visibilitat a l’acció política europea, al procés d’integració i a la nova política del segle XXI a través de debats, publicacions, conferències i treball en xarxa.

Upgrading Europe uneix els àmbits acadèmic, institucional, polític, de mitjans de comunicació, d’entitats europeistes i d’organitzacions no governamentals per a intentar impulsar i promoure la construcció d’una democràcia de qualitat a escala europea. Els eixos vertabradors del projecte són: Ciutadania, participació, comunicació, nova política i democràcia transnacional europea amb catalitzadors clau com són la cultura, la solidaritat, l’educació i l’esport. El projecte tindrà dos espais fonamentals: l’Any Europeu dels Ciutadans 2013 i les eleccions al Parlament Europeu 2014.

L’autora i directora del projecte, la Dra. Susana del Río Villar , és experta de referència en ciutadania, participació de la societat civil i comunicació europea, i serà convidada per deba-t.org juntament amb altres col.laboradors del projecte al llarg del proper any.