Aquest matí, s’ha celebrat la primera Assemblea Extraordinària de Socis de Deba-t de l’any 2011 a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En el transcurs d’aquesta, per fer un seguiment de la gestió de l’activitat del centre de reflexió, s’ha aprovat per unanimitat l’informe de gestió proposat per l’òrgan de Govern i s’han tractat diferents qüestions de caràcter intern.

La reunió ha començat amb una intervenció del president de Deba-t, Nacho Corredor, on aquest ha encoratjat els membres de l’organització a seguir en la línia actual de reflexió, donat que “ara més que mai la societat civil interconnectada amb la Universitat ha de repensar el món que estem construint”. “El món no el mou el sexe o els diners, sinó l’amor i les idees. El primer és conseqüència directa d’això últim“, ha afegit.