“Si alguna cosa caracteritza totes les persones que formem part de Deba-t és l’actitut tolerant, pausada, sense apriorismes i la disposició a escoltar qui pensa diferent amb l’objectiu d’extreure quelcom positiu. La tolerància no és sinó, una forma de pluralitat vertebrada dintre uns principis i valors com la justícia social i la llibertat, elements indisociables i multiplicadors que contribueixen a un món més just i amb persones més lliures. Després, segurament, cadascú té un matís ideològic diferent que, en tot cas, no hauria de caure en la banalitat de la defensa programàtica d’un partit polític, sinó en la valuosa defensa d’uns valors fruit d’una profunda reflexió filosòfica”

Nacho Corredor, president de Deba-t, en una carta als socis.