#LleiElectoralJa

Partidos, Indignados y un francés

2019-01-25T17:44:11+01:00

Hace exactamente un año apareció el movimiento indignado. Sacó a miles de personas a la calle, bajo proclamas que eran compartidas por una mayoría de todos los colores.  Las principales consignas de aquellas movilizaciones eran a favor de una mejor democracia: menos corrupción y más representatividad. Lo que vino a llamarse “consenso de mínimos”, una regeneración democrática. Un año - y una recesión - después, el movimiento ha tomado un cáliz claramente asambleario, tras la guerra entre reformistas y revolucionarios. Ahora quieren más democracia – los políticos no les representan – para que todo esté supeditado a la decisión del pueblo. [...]

Partidos, Indignados y un francés2019-01-25T17:44:11+01:00

Albert Rivera: ‘Sense llei electoral’

2019-01-25T17:44:12+01:00

Fa més de tres dècades que es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I fa gairebé 10 anys que la Catalunya oficial encapçalada pel tripartit i CIU van voler refer pràcticament de dalt a baix l'Estatut de 1979, coneixent fins i tot les dificultats d'aquest procés i sense una demanda social majoritària entre la ciutadania. Però en canvi, la classe política catalana no ha volgut exercir la competència més bàsica que pot tenir una comunitat autònoma: redactar una llei electoral. Els motius pels quals Catalunya no té encara llei electoral són obvis. Per una banda les cúpules dels partits polítics han [...]

Albert Rivera: ‘Sense llei electoral’2019-01-25T17:44:12+01:00

Una nova Llei Electoral: un consens per a l’honradesa de la nostra Política

2019-01-25T17:44:14+01:00

Després de més de tres dècades d’autogovern i de recobrament de les institucions democràtiques, que a Catalunya necessitem una llei electoral pròpia és un reclam àmpliament transversal entre partits polítics i societat civil. Tanmateix, els diversos processos de negociació de l’esmentada llei han defallit successivament; hi ha consens en el què –una nova llei electoral- però no en el com –especialment pel que fa el disseny d’un nou sistema electoral -. Voldria fer referència a aquest darrer punt:   En tant que el sistema electoral emprat resulta el mecanisme bàsic de conversió de la voluntat popular en representació política, pot semblar [...]

Una nova Llei Electoral: un consens per a l’honradesa de la nostra Política2019-01-25T17:44:14+01:00
Go to Top