Un sistema electoral proporcional que combini les circumscripcions uninominals i les llistes electorals, tal com passa a Alemanya i a Escòcia. Aquesta és la proposta d’Acció per la Democràcia.

Després de 32 anys sense llei electoral a Catalunya, són moltes les propostes que s’han posat sobre la taula, des de sistemes proporcionals basats en la circumscripció única fins a sistemes gairebé basats exclusivament en les circumscripcions
uninominals. Però gairebé totes aquestes propostes tenen un denominador comú: van ser concebudes des de la defensa d’un interès particular, ja fos l’interès electoral d’un partit, o una determinada concepció del territori de Catalunya, per citar dos exemples.

Des d’Acció per la Democràcia formulem la nostra proposta de sistema electoral des de dos principis: el desenvolupament del dret fonamental a la participació política, i la millora de la qualitat de la democràcia.

La participació política no significa només anar a votar cada quatre anys. Tot i que a la Constitució de 1978 no es dóna gaire més contingut a aquest dret, l’art. 29 de l’Estatut el desenvolupa molt més àmpliament i, per exemple, estableix com a precepte que “els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar, directament, o per mitjà d’entitats associatives, en el procés d’elaboració de les lleis del Parlament”. Entenem que la millor manera de garantir aquesta participació és mitjançant l’establiment d’un sistema electoral que, gràcies a la presència de diputats elegits en circumscripcions uninominals, introdueixi al Parlament els incentius necessaris per a que el diputat tingui una relació personal amb els electors, de manera que es faci efectiva la participació.

D’altra banda, la garantia i el desenvolupament dels drets, com el de la participació, només poden donar-se en el marc d’una democràcia de qualitat, sense patologies i sense males pràctiques. En aquest sentit, la modificació del sistema electoral que proposem s’insereix en un conjunt de temes (respecte als Drets Humans, respecte a la llei, separació efectiva de poders,  retiment de comptes…) que interactuen entre ells i que, en conjunt, defineixen la qualitat de la nostra democràcia.

El sistema electoral mixt i proporcional, el que defensem des d’Acció per la Democràcia, ha estat proposat en el passat diverses vegades. Destaquen especialment el fet que figuri al programa electoral de Convergència i Unió de les passades eleccions, que el grup parlamentari del PSC va desenvolupar ja una meditada proposta de mapa de circumscripcions uninominals durant la passada legislatura,o que la Fundació Bofill ja el proposés en un informe fa més de quinze anys.

Les virtuts del sistema electoral mixt i proporcional no s’esgoten en el desenvolupament dels principis que he esmentat: garantia de la participació política i millora de la qualitat de la democràcia. Aquest sistema electoral s’ajusta a l’ordenament jurídic vigent, pot solucionar les desigualtats en el valor del vot, aproximant-se molt a la fórmula “una persona, un vot”, és totalment proporcional gràcies als mecanismes de compensació del nombre de diputats, que eviten que cap partit quedi amb una representació inferior a la que li pertoca pel percentatge de vot que ha obtingut, potencia la representació territorial, en línia amb l’Estatut, i, sobretot, és un sistema políticament possible. A diferència de les llistes desbloquejades o obertes,
que generen tensions molt importants dins dels partits, el sistema que proposem genera tensions entre els partits, a més d’introduir incentius per a la millora de la democràcia interna i la transparència. Per tant, no es produiria cap daltabaix en el sistema de partits.

Acció per la Democràcia, com a associació transversal i independent de tot partit o organització, es dedica a promoure la reforma del sistema electoral i a impulsar la millora del coneixement sobre sistemes electorals comparats,entenem que un millor coneixement polític i acadèmic d’aquesta matèria és la millor garantia d’una bona negociació entre els partits i,
sobretot, d’una bona gestió futura de la dinàmica electoral i política que sorgís del nou sistema. Des de la nostra singular posició a l’espai públic i polític, treballem en col·laboració amb tots els partits, les institucions, i les altres entitats de la societat civil, per a fer possible l’anhelat canvi del sistema electoral.