La creació d’una llei electoral nacional no es pot fer sense tenir en compte el context social de l’entorn o les responsabilitats que exigim en contrapartida. I d’aquí sorgeix la pregunta: per què no deixem votar als 16 anys?

Vivim en un context sociològic, i una època, on els polítics i les institucions democràtiques es veuen abocades al més absolut fracàs i indiferència per part de la ciutadania i, més en particular, els joves. A aquests efectes només cal veure quins són els índex de participació en les eleccions i, més particular, la preocupació política de la joventut. Poca. I amb raó.

A molts els alarma aquesta situació. Creuen que els joves –particularment els que no poden votar- no els interessa la política. La pregunta en tot cas és: Com volem que participin i s’interessin pel sistema democràtic si no els hi deixem participar?

Molta és la gent que opina que els menors de 18 no són responsables per prendre una decisió tan important. Jo em pregunto: és més responsable aquella persona de mitjana edat que vota a un partit polític pel simple motiu que sempre l’ha votat? Són més responsables aquells que voten a un polític imputat per corrupció?

La veritat es que, si ens ho mirem bé, veure’m que imposem drets i exigim responsabilitats a un major de 16 anys i, pel contrari, no deixem que participi en unes eleccions. A tall d’exemple sorprèn que un noi de 16 anys pugui ser jutjat penalment (menors) però que, en contrapartida, no pugui votar. També sorprèn que se l’ofereixi entrar al mercat laboral però que no pugui votar. Per què no poden, els nois i noies, decidir o incidir en el seu propi camí? Per què han de patir les conseqüències d’una legislació com la laboral on ells no poden dir la seva a través del vot?

No entenc per quin motiu no s’impulsa, per part dels agents socials i polítics d’aquest país la necessitat imperant d’estirar l’horitzó de la democràcia, d’impulsar-la i fer-la més forta. Ho necessitem. A més, crida l’atenció que estiguin a favor d’aquesta mesura els partits d’esquerra i qui s’hi oposi siguin els partits de dreta; doncs totes les experiències europees demostren -o si més no els estudis així ho consideren- que el fet d’abaixar l’edat legal de sufragi beneficïa a les opcions conservadores.

En conclusió, la democràcia ha d’ésser impulsada així com reforçada i un bon mecanisme és precisament el de permetre que els nois i noies de 16 anys i majors exerceixin, com qualsevol de nosaltres, el dret més democràtic que existeix a l’actualitat.