S’han d’abordar també altres elements clau per a reforçar el funcionament democràtic de les nostres institucions i adaptar-ho als nostres temps. Sembla mentida que no es parli, ni de lluny, de l’ús de les noves tecnologies, com fan a Islàndia, com a mecanisme de participació habitual.

Llegir article de Nacho Corredor, president de Deba-t, a La Voz de BCN