La lluita contra el narcotràfic, una lluita social

2019-01-26T23:26:43+01:00

Avui, en la societat global, hi ha més pobresa que abans. Això és així si entenem la pobresa com un concepte relatiu: la pobresa relativa mesura la percepció de mancances en relació amb l’entorn social. Exemples a Occident serien no poder anar de vacances almenys una setmana l’any, adquirir un habitatge, tenir accés a l’oci, etc. Sociòlegs, investigacions recents i informes, com l’informe Foessa, mostren  com ha augmentat la pobresa al nostre entorn en els darrers anys. La situació actual és que la bossa de població amb una renda mitja està reduïnt-se, originant un escenari social progressivament més pol·laritzat. Avui hi ha [...]