Germà Gordó

Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

05/11/2014

Universitat Pompeu Fabra

twitter.com/germagordo