Janet Sanz: ‘Llei electoral catalana: Més democràcia per al poble’

2019-01-26T23:25:24+01:00

Fa més de 30 anys que Catalunya aplica transitòriament la legislació espanyola per regular el sistema electoral català, mentre tenim la competència per elaborar una llei electoral catalana. La legislació espanyola estableix un sistema basat en una determinada distribució d’escons per província, derivant en què el vot d’una persona de Barcelona ( o del Baix Llobregat, Manresa o Sabadell) val molt menys que el d’un ciutadà que voti a la província de Tarragona, Lleida o Girona. Determinant que la província més poblada es troba  discriminada en relació als escons que li pertocarien. Diguéssim que no es compleix el principi democràtic d’igualtat [...]