El passat 24 de febrer de 2015 va tenir lloc un col·loqui per a socis de deba-t.org, en aquesta ocasió amb Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Àngels Guiteras va néixer a Girona l’any 1958. És Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació. És també Psicòloga i especialista en psicologia clínica per la Universitat de Barcelona i Diplomada en Alta Direcció d’Empreses per ESADE. Va iniciar la seva trajectòria professional des d’una entitat social al principi dels anys vuitanta, amb els primers programes que es posaven en marxa d’atenció a l’alcoholisme i altres drogodependències a la ciutat de Barcelona. Des d’aleshores ha anat assumint diferents responsabilitats en la direcció de recursos específics per la prevenció i el tractament de les drogodependències, compatibilitzant-t’ho amb l’exercici de terapeuta. L’any 1985 assumeix la posada en marxa i la direcció del centre d’acollida, documentació i prevenció de drogodependències ADIP-DROGA. De l’any 1987 al 1990 va ser directora del centre de tractament ambulatori de les drogodependències CAS Garbivent i l’any 1992 va agafar la direcció del CAS Sarrià-Sant Gervasi.

El 1993 se li encarrega la coordinació General de l’Associació Benestar i Salut, ABS, i des de l’any 2000 fins l’actualitat la seva funció principal és la de Gerent de l’entitat ABD, Associació Benestar i Desenvolupament, de la qual és cofundadora. Agrupa més de mil professionals contractats, més de 400 voluntaris i gestiona serveis en diferents àmbits. L’any 2009 és nomenada Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, càrrec que renova l’any 2012 per un segon i darrer mandat. La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya està formada per entitats que atenen a persones amb dificultats com puguin ser la drogodependència o l’VIH, grups d’edat més vulnerables com la gent gran o la infància així com les persones amb discapacitats o dependents, i col·laboren a proveir habitatge social a persones desafavorides, entre moltes altres iniciatives. Està formada actualment per entitats com Càritas Catalunya, ONCE Catalunya, Fundació Pere Tarrés, l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu o Unicef Catalunya, entre moltes altres com per exemple les que aglutinen col·lectius com els malalts d’alzhèimer, càncer o els qui pateixen malalties mentals o degeneratives, així com les que promouen iniciatives de caire social com la donació de sang, l’escoltisme o els pisos assistits. 

Durant els anys de crisi, aquestes entitats han estat especialment castigades, patint sobretot els retards de l’Administració Pública en l’abonament de les subvencions que reben i suportant llargs ajornaments en el pagament, l’últim a finals d’aquest 2014, quan els van ajornar el 25% dels pagaments, quantitat que era equivalent a percebre amb retard uns 50 milions d’euros. Àngels Guiteras ha sigut la cara visible de la lluita d’aquestes entitats per tal de mantenir els llocs de treball i serveis que presten malgrat les circumstàncies. Durant tot aquest temps, ha defensat la viabilitat i professionalització del Tercer Sector i ha impulsat la seva internacionalització.

Amb Àngels Guiteras vàrem aprofundir en temes com per exemple quins canvis polítics, legislatius o econòmics demanden aquestes entitats i col·lectius per tal de poder desenvolupar la seva activitat, com la crisi ha afectat la feina que fan les entitats del tercer sectorquines prestacions han deixat de rebre alguns malalts o depenents i si han tingut prou recursos per fer-hi front, i en cas contrari, a quins instruments financers han acudit per fer minvar els efectes de la falta de liquidesa. En aquest sentit, vàrem veure quin impacte té la feina que fan aquestes entitats davant la reducció de la desigualtat o la pobresa i vam analitzar com es podria millorar el model dentitats socials a Catalunya.

Pel que fa a la vessant econòmica, vam analitzar quant contribueixen aquestes entitats a l’economia espanyola i europea, de la relació entre aquestes entitats i l’estat, del futur del sector, de la seva internacionalització i de quin rol ha de tenir dins una economia de serveis i basada en la innovació. Anant a un camp més polític, vam analitzar quines conseqüències tenen els últims esdeveniments polítics europeus i a nivell estatal en la futura viabilitat de totes aquestes entitats, què en pensa de les propostes de canvi de l’esquerra europea i espanyola i si creu que la implementació de totes aquestes polítiques poden configurar un escenari diferent al que s’ha plantejat en els últims anys pels col·lectius desafavorits. Vam parlar sobre les propostes i reivindicacions d’aquestes entitats, així com les mesures  d’altres països que podem prendre com a exemple per tal de millorar el nostre model d’actuació davant les problemàtiques que tracten les entitats del tercer sector.

Creiem que dins un context universitari no podem deixar de fer-nos aquestes preguntes i de cercar respostes a través de l’experiència de les entitats que dia rere dia donen suport a aquells col·lectius que pateixen més els canvis de cicle econòmic, i amb Àngels Guiteras vàrem intentar aprofundir en totes aquestes matèries a fi de poder-nos fer una idea molt més clara de la situació actual i futura d’aquestes entitats.