Només veient la mobilització que ha aconseguit el moviment 15M, força més important que la dels mateixos sindicats, no es poden passar per alt totes les seves demandes… (…) D’indignació amb el moment actual en tenim tots. I de preocupació per l’Estat de Benestar, aquell que després de la Segona Guerra mundial es va establir gràcies a la socialdemocràcia i la democràcia cristiana a tot Europa, també.

(llegir l’article d’en Guillem Jové, secretari General de Deba-t, a la web de la Fundación CATDEM)