Uriel Bertran: ‘El compromís per la regeneració democràtica’

2019-01-25T17:44:12+01:00

Per treballar per la regeneració democràtica de la política catalana no cal ser independentista, però Catalunya només aconseguirà l'Estat propi si la societat catalana recupera el grau d'exigència democràtica que tenen la majoria de societats europees. Si la política catalana segueix empantanada en l'actual atmosfera política marcada per la corrupció, serà impossible arribar a la majoria social per la independència. Cal restablir i posar de manifest l’abisme moral entre els polítics que lluiten per un Estat propi i els que sostenen el règim espanyol. Perquè l'aire net renovi la viciada atmosfera del nostre país cal treballar en totes direccions: I. Elevar [...]