Votar als 16 anys. Per què no?

2019-01-25T17:44:14+01:00

La creació d’una llei electoral nacional no es pot fer sense tenir en compte el context social de l’entorn o les responsabilitats que exigim en contrapartida. I d’aquí sorgeix la pregunta: per què no deixem votar als 16 anys? Vivim en un context sociològic, i una època, on els polítics i les institucions democràtiques es veuen abocades al més absolut fracàs i indiferència per part de la ciutadania i, més en particular, els joves. A aquests efectes només cal veure quins són els índex de participació en les eleccions i, més particular, la preocupació política de la joventut. Poca. I amb [...]