Jordi Ausàs

Conseller de Governació i Administracions Públiques

01/05/2009

Universitat Pompeu Fabra