Eduard Vallory

Analista social i gestor del canvi. President del Centre UNESCO a Catalunya i director del projecte Escola Nova 21

31/01/2018

Universitat Pompeu Fabra