Daniel Sirera

Diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya

01/02/2009

Universitat Pompeu Fabra