Anna Simó

Vicepresidenta Primera del Parlament de Catalunya

09/03/2013

Universitat Pompeu Fabra