Diputat de CiU al Congrés i membre del Consell Assessor de Deba-t.org