Què fem?2018-09-23T20:00:19+00:00

Col·loquis

Aquest model d’acte és sense cap mena de dubte el més característic de la nostra associació i el que es realitza amb més freqüència. El col·loqui de socis és una reunió d’aproximadament 15 dels nostres socis en aules amb una disposició circular. L’acte consisteix en convidar a un personatge rellevant del món de la política, del periodisme, de la societat civil o del món jurídic per tal de poder-lo conèixer a fons i poder-li realitzar preguntes i saber què en pensa sobre certs temes d’actualitat, tot intercanviant opinions entre els assistents i el convidat. Com a exemples de col·loquis realitzats podem citar els Presidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla, els periodistes Jordi Basté o Ignacio Escolar, els activistes Rafael Vilasanjuan o Àngels Guiteras o juristes com Oriol Rusca o Santi Vidal. Podeu trobar-ne les fitxes a l’apartat Convidats del web.

Actes

Com a associació universitària registrada a la Universitat Pompeu Fabra assumim també el rol de realitzar actes oberts per a tota la comunitat universitària d’una rellevància destacada. Es tracta d’esdeveniments de gran format realitzats en espais que poden acollir a un gran públic com l’auditori del Campus de la Ciutadella que compta amb una capacitat de fins a 320 persones. Aquest tipus d’actes s’acostumen a realitzar tres cops l’any. Normalment es duen a terme durant la prèvia d’una convocatòria electoral i consten d’un debat obert entre els candidats o representants de cadascuna de les candidatures principals que s’hi presenten. La durada aproximada sol ser d’unes 2 hores i sempre es dóna un paper fonamental a la participació dels assistents, sigui formulant preguntes en directe sigui a través de les xarxes socials. Per citar exemples s’han realitzat actes previs a les eleccions generals del 2011, les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012, les eleccions al Parlament Europeu del 2014 o les eleccions municipals del 2015. A més a més, també realitzem altres actes públics per debatre temes de gran interès per a la comunitat universitària i pels ciutadans; tals com l’atur juvenil, la immigració a Catalunya, les eleccions als EUA o el paper de la diplomàcia avui en dia, entre molts d’altres.

Taules Rodones

Aquest model d’acte pretén materialitzar i posar l’èmfasi en la voluntat de debatre que va donar el nom a la nostra associació. L’objectiu últim de deba-t.org és, sempre, generar un debat profund, informat i d’alt nivell entre els nostres socis sobre tots els temes que ens interessen. Les taules rodones plasmen aquesta ambició millor que cap altre format, ja que en elles el més important no és tant el fet de poder fer preguntes a algun actor rellevant, sinó el fet d’informar-se diligentment sobre una qüestió, crear-se una opinió pròpia sobre el tema i després comunicar-la a la resta de companys, exercint un diàleg madur on tothom es doni l’oportunitat de matisar les seves opinions inicials. Com els col·loquis, són actes realitzats en disposició circular on participa un nombre reduït de socis. La Junta Directiva proposa amb l’antelació suficient un tema d’actualitat i es convida als socis a preparar-lo. Mitjançant un moderador i el compromís dels debatents a respectar-se mútuament i a mantenir un cert ordre en la presentació de l’argumentari, es planteja un debat seriós sobre el tema escollit. Finalment, després d’aproximadament dues hores s’intenta arribar a una conclusió i es clou el debat. No obstant això, el més important a les taules rodones no és el fet de poder arribar a una conclusió amb la qual tothom estigui d’acord, ja que això es presenta sovint com a quelcom realment difícil, sinó el fet d’haver enriquit el nostre coneixement sobre el tema i d’haver pogut evolucionar en les nostres pròpies opinions gràcies al diàleg amb els altres. En els últims anys hem realitzat taules rodones sobre temes com la dació en pagament de les hipoteques, el paper de la Unió Europea i les seves institucions o sobre el conflicte d’Ucraïna.